Clàusula de consentiment formulari Web – SUMA’T –

Textos Legals Versió 1 04-2017

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1- [USUARIOS WEB], degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la “Agencia Española de Protección de Datos”, del que és responsable la FUNDACIÓN JUNTOS SUMAMOS, [d’ara endavant JUNTOS SUMAMOS], amb domicili social a: C/ Iradier, 19-21 – 08017 BARCELONA, NIF G66802992, Inscrita al Registre de Fundacions Nº1864, E-mail info@juntosumamos.org, amb la finalitat de que et sumis a la nostra iniciativa, mitjançant una donació a la Fundació per fer possible aquest projecte, així com l’enviament d’informació periòdica de les nostres activitats, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@juntosumamos.org indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“, o bé en l’opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

JUNTOS SUMAMOS es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Iradier, 19-21 – 08017 BARCELONA, o a través de correu electrònic a lopd@juntosumamos.org i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és JUNTOS SUMAMOS propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet juntosumamos.org es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.